Taisyklės | Projektas numetu ar išmetu

ŽAIDIMO „UŽPILDYK APKLAUSĄ, LAIMĖK IPHONE TAISYKLĖS

 

1.  ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGANIZATORIUS IR VYKDYTOJAS

1.1    Žaidimo „Užpildyk apklausą, laimėk iPhone“ (toliau tekste – Žaidimas) užsakovas yra UAB „JTI Baltic“, kodas 111583352,  buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius, toliau tekste – „Užsakovas“.

1.2    Užsakovo vardu ir atstovaudama jo interesams Žaidimą organizuoja UAB „Not Perfect“, kodas 300529266, buveinės adresas: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, toliau tekste – „Organizatorius“.

1.3    Su Žaidimu susijusius veiksmus vykdo UAB „Jump agency“, kodas 305544724, buveinės adresas: Gurių g. 89-2, Vilnius, adresas komunikacijai: Manufaktūrų g. 20-218, LT-11342, Vilnius, toliau tekste – „Vykdytojas“.

 

2. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR VIETA

2.1    Žaidimas vyksta nuo 2022 m. birželio 2 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2022 m. liepos 31 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2    Žaidimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija.

                                                            

3. ŽAIDIMO SĄLYGOS

3.1    Žaidime turi teisę dalyvauti tik tabako ar nikotino produktus vartojantys fiziniai  asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.2    Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime, užpildęs apklausą internetu adresu www.numetu-ismetu.lt. Žaidimo dalyviai užpildę apklausos anketą, gaus vieną iš 4.2 Žaidimo taisyklių punkte nurodytų specialiųjų prizų. Užpildžius apklausos anketą, Žaidimo dalyviui bus suteikta galimybė užsiregistruoti  Žaidimui, kurio metu galima laimėti vieną iš pagrindinių Žaidimo prizų, nurodytų 4.1 Žaidimo taisyklių punkte. Registracijos metu Žaidimo dalyvis turi pateikti šią informaciją: Žaidimo dalyvio       vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir gyvenamąją vietą. Vienas Žaidimo dalyvis anketą gali pildyti tik vieną kartą. Visos vėliau užpildytos anketos su sutampančiais duomenimis bus šalinamos iš Žaidimo.

3.3    Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar ne iki galo užregistruoti ar Žaidimo dalyvio nepatvirtinti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.

3.4    Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis svetainės www.numetu-ismetu.lt Privatumo politika, kurią galima rasti adresu https://numetu-ismetu.lt/privacy. Žaidimo laimėtojų vardai ir gyvenamoji vieta, gavus jų sutikimą, skelbiami Žaidimo svetainėje www.numetu-ismetu.lt. Asmeniui nesutikus su jo duomenų tvarkymu, prizų atsiėmimo tikslu ar atšaukus sutikimą, tokio asmens duomenys nebetvarkomi ir dalyvavimas Žaidime nutraukiamas.

 

3.5    Žaidimo dalyviais negali būti Žaidimo Užsakovo, Organizatoriaus, Vykdytojo ir UAB „Baltic Amadeus“ darbuotojai, jų šeimų nariai, artimieji giminaičiai bei asmenys, glaudžiai susiję su Žaidimo organizavimu.

3.6    Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.

 

4. PRIZŲ FONDAS

 

4.1. Pagrindiniai prizai – 2 (du) vnt. mobiliųjų  telefonųiPhone 13“ 128 GB (spalva – žalia, 1 vnt. vertė – 929,00 Eur su PVM). Bendra pagrindinių prizų fondo vertė yra 1 858,00 EUR (vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 00 ct su PVM).4.2. Smulkieji prizai – Žaidimo Užsakovo sprendimu nešiojamos peleninės (1 vnt. vertė – 0,64 Eur su  PVM) arba kavos kuponai „Narvesen“ (1 vnt. vertė – 2,00 Eur su PVM).

 

 

5. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

5.1    Laimėtojai, kuriems bus įteikti 4.1 punkte nurodyti prizai, nustatomi specialiai tam   sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu. Laimėtojas, laimėjęs 1-ąjį pagrindinį prizą (mobilųjį telefoną „iPhone 13“ – 128 GB), toliau nebedalyvauja Žaidime.

5.2    Prizų, minimų 4.1  punkte, laimėtojai bus nustatomi per 1 (vieną) darbo dieną nuo registracijos pabaigos.

5.3    Žaidimo grafikas ir sąlygos:

Laimėtojų nustatymo datos

Žaidime dalyvauja dalyviai, kurie registravosi šiuo laikotarpiu

 

Prizas, kiekis

2022-06-30

 

2022-06-02–2022-06-29

Mobilusis telefonas „iPhone 13“ – 128 GB, žalias – 1vnt.

2022-08-01

2022-06-02–2022-07-31 (išskyrus 1-ojo telefono laimėtoją)

Mobilusis telefonas „iPhone 13“ – 128 GB, žalias 1 vnt.

 

5.4        Pagrindinių prizų iPhone 13“ telefonų laimėtojų vardai ir gyvenamieji miestai, gavus laimėtojų sutikimą, bus paskelbti svetainėje www.numetu-ismetu.lt per 2 (dvi) darbo   dienas po prizų laimėtojų nustatymo datos, ir „Numetu ar išmetu“ socialinių tinklų Facebook bei Instagram paskyrose.

5.5        Pagrindinių prizų laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.numetu-ismetu.lt iki  2022 m. rugpjūčio 15 d.

 

6.  PRIZŲ ATSIĖMIMAS

6.1            Prizai, minimi 4.2 punkte, Žaidimo dalyviui išsiunčiami kurjeriu kitą (darbo) dieną po to, kai užpildoma anketa. Smulkiųjų prizų atsiėmimas Žaidimo Vykdytojo būstinėje negalimas. Už kurjerio paslaugas pristatant prizą sumoka žaidimo Vykdytojas.

6.2            Žaidimo Vykdytojas dėl 4.1 punkte nurodytų prizų laimėjimo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 savaites po laimėtojų paskelbimo, asmeniškai susisieks su laimėtojais registracijos metu nurodytu el. paštu arba telefonu.

6.3            Jeigu Žaidimo laimėtojas yra nepasiekiamas registracijos metu nurodytu el. paštu ir telefonu 2 (dvi) savaites po laimėtojų paskelbimo ir per minėtą laikotarpį pats nesikreipė į Žaidimo Vykdytoją dėl prizo atsiėmimo, laimėtojas netenka galimybės gauti prizą, o prizas lieka Žaidimo Vykdytojo žinioje.

6.4            Žaidimo prizų įteikimą laimėtojams vykdo žaidimo Vykdytojas.    

 

6.5            Laimėtojai, norintys atsiimti 4.1 punkte nurodytus prizus, turi atvykti į Žaidimo Vykdytojo būstinę Manufaktūrų g. 20-218, LT-11342, Vilnius, iš anksto suderinę atvykimo laiką el. paštu: loterija@jumpagency.lt.

6.6            Atsiimdami prizus, laimėtojai su savimi turi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodyti telefono numerį bei el. paštą, kuriuos dalyvis buvo nurodęs registracijos metu.

6.7            Jei laimėtojas neatsiima prizo per 2 mėnesius nuo dienos, kai su juo susisiekė Žaidimo Vykdytojas, laimėtojas netenka galimybės gauti prizą, o prizas lieka Žaidimo Vykdytojo žinioje.

6.8            Prizai atiduodami laimėtojui pasirašant prizo perdavimopriėmimo aktą. Atsiimdamas prizus, laimėtojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, kurie bus naudojami deklaruojant prizo vertę ir sumokant privalomus valstybinius mokesčius.

6.9            Atsiimant prizus, kurių vertė yra virš 200 (dviejų šimtų) eurų, laimėtojų asmens duomenys bus perduodami Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir laimėtus  prizus bus sumokėtas gyventojų pajamų mokestis (GPM).

6.10        Gyventojų pajamų mokestį už prizo laimėtoją sumoka žaidimo Vykdytojas.

6.11        Žaidimo Vykdytojas neatsako galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

6.12        Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

6.13        Vykdytojas neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir / ar prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neįvykdo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

6.14        Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.

6.15        Jei prizo laimėtojas negali pateikti asmens dokumento, patvirtinančio laimėtojo tapatybę, prizas nebus išduotas.

6.16        Prizų išvaizda gali skirtis nuo maketuose pateikiamų vaizdų.

 

7.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

7.1        Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2022 m. rugpjūčio 8 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Vykdytojui raštu, adresu Manufaktūrų g. 20-218, LT-11342, Vilnius, arba el. paštu loterija@jumpagency.lt.

7.2        Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

8.  PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1        Vykdytojas neatsako už interneto ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūčių organizuojamam Žaidimui vykdyti, Vykdytojas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

8.2        Vykdytojas pasilieka teisę Žaidimo taisykles keisti Žaidimo eigoje. Galiojančios Žaidimo taisyklės yra skelbiamos internetinėje svetainėje adresu www.numetu-ismetu.lt.

8.3        Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio, apie tai nedelsdamas paskelbęs svetainėje www.numetu-ismetu.lt.

8.4        Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu loterija@jumpagency.lt

​​​​​​​